dr inż. Arkadiusz Gendek

dr inż. Arkadiusz Gendek

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności: technika leśna, maszynoznawstwo leśne, technologie prac leśnych, użytkowanie lasu
Stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: technika leśna

Zainteresowania naukowe:
Wydajność pracy maszyn leśnych, pozyskiwanie biomasy leśnej na cele energetyczne, jakość biomasy leśnej na cele energetyczne. Badania wydajnościowe i eksploatacyjne pilarek spalinowych, badania silników w pilarkach spalinowych, wpływ układu napędowego pilarki spalinowej na wydajność skrawania drewna, związek między charakterem pracy silnika pilarki spalinowej a zmiennością siły skrawania drewna.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS | Web of Knowledge |